Menu

 

Wij vieren feest bij NGK-Jeugdwerk! Na maanden hard werken viel afgelopen week bij al onze jeugdwerkcontacten binnen de Nederlands Gereformeerde Kerk, de brochure ‘Gemeente in Ontwikkeling’ op de deurmat. In deze brochure worden de verschillende fases van de algemene- en geloofsontwikkeling van het kind beschreven. Daarbij wordt benoemd hoe ouders en de geloofsgemeenschap daarbij aan kunnen sluiten. Maar wat zijn de principes achter de brochure?

Als we het Bijbelverhaal lezen waarin mensen kinderen naar Jezus willen brengen, vallen ons drie dingen op:

  1. Er wordt gesproken over mensen die de kinderen bij Jezus willen brengen.
  2. Wanneer Jezus zijn leerlingen corrigeert heeft hij het over het niet hinderen van kinderen om bij Hem te komen.
  3. Jezus wijst naar het kind en zegt: ‘Kijk goed, want van hen kun je iets leren over mijn Koninkrijk’.

Deze drie uitgangspunten geven richting aan welke plek de jeugd heeft in en om de geloofsgemeenschap. Dezelfde principes vind je terug in de brochure ‘Gemeente in Ontwikkeling’.

Wie brengt hen?

Het intrigeert ons dat er in het Bijbelverhaal niet gesproken wordt over ouders of grootouders, al is het waarschijnlijk dat er een aantal van hen tussen zaten. Er wordt gesproken over ‘mensen’. Wie waren deze mensen?

Het zullen in ieder geval mensen zijn die zo van het kind en van Jezus hielden, dat ze die bij elkaar wilden brengen. Het zullen ook personen zijn die het kind zo vertrouwde, dat hij met die persoon mee durfde te gaan naar Jezus. Dat soort relaties gunnen wij ieder kind in iedere gemeente: duurzame betekenisvolle relaties waarin je door de ander heen Jezus beter leert kennen.

Wie zijn die mensen in onze gemeenten?

Ouders en opvoeders hebben de grootste invloed op het geloofsleven van een kind. In het gezin zien kinderen hoe geloven vorm krijgt in het alledaagse leven.

Maar duurzame betekenisvolle relaties met andere mensen (volwassenen en leeftijdsgenoten) zijn ook erg belangrijk. Door het voorleven en vertellen van een leven met Jezus, leert een kind het evangelie beter kennen en ervaren. Zeker in de puberteit, waarin hij bezig is met het vormen van een eigen (geloofs)mening, is het belangrijk om andere mensen te hebben (naast eigen ouders) waarmee hij kan ‘sparren’. Daarvoor heeft het kind mensen nodig die bereid zijn een duurzame en betekenisvolle relaties aan te gaan.
Daarom geven we in de brochure zowel tips voor ouders als voor gemeenteleden om hen te helpen vanuit die relaties het evangelie te delen.

Hinder ze niet

In een onderzoek uit 2016 werden zes principes genoemd die doorslaggevend blijken te zijn voor jongeren om bij kerk en geloof aan te haken:

  • Geef jongeren verantwoordelijkheid.
  • Zorg voor een warme gemeenschap.
  • Zet Jezus centraal.
  • Wees als kerk goed nieuws voor je naaste.
  • Heb empathie voor de leefwereld van jongeren.
  • Geef in alles jongeren en gezinnen prioriteit.

Het bijzondere is dat van deze zes principes, het laatste principe vaak voor weerstand zorgt.

Wij denken echter dat het niet uitsluitend om de jeugd gaat. Het gaat om zoekers, om hen die niet vanzelfsprekend de weg naar Jezus vinden. Kunnen wij in onze gemeente prioriteit geven aan die zoekers? Alles doen om hen niet te hinderen bij Jezus te komen? Zoeken is namelijk kenmerkend voor het tijdperk tot de volwassenheid. Het is de periode waarin je antwoord probeert te geven op de drie identiteitsvragen: Wie ben ik? Waar hoor ik bij? en Waar doe ik toe? Daar geeft het evangelie van Jezus prachtige antwoorden op! Gunnen wij de jeugd/de zoekers die betekenis- en genadevolle antwoorden uit het evangelie op deze identiteitsvragen? Dan is het des te belangrijker om aan te sluiten bij hoe zij in hun levensfase bezig zijn met deze vragen. Daarom is in de brochure per levensfase aangegeven hoe jongeren bezig zijn met deze vragen, zodat we bij hen kunnen aansluiten in het delen van het evangelie.

Kijk verwachtingsvol naar hen

In de gemeente is de jeugd er niet alleen om voor te zorgen. We mogen ook uitkijken naar hoe God kinderen, tieners, jongeren en jongvolwassenen inzet in Zijn lichaam en missie. We zien in de Bijbel dat God ook jonge mensen gebruikt op beslissende momenten in Zijn heilsgeschiedenis. Kijk bijvoorbeeld naar het verhaal van David. Zou David het gevecht met Goliath aan hebben gedurfd als hij een volwassen man was? Het radicaal, in de ogen van volwassen soms naïef, vertrouwen in God van een jong mens brengt het volk van Israël weer verder. Met deze brochure hopen we dat gemeenteleden met die verwachtingsvolle blik naar de jeugd gaan kijken. Buiten de kerk worden zij al gezien als de generatie die innovaties zullen brengen. Laten we in de kerk ook zo naar hen kijken, zodat we samen met hen kunnen bouwen aan de kerk van de toekomst. De jeugd als richtingaanwijzer van het lichaam van Christus.

Zo zien we dat gemeenteleden de ontwikkeling van het kind mogen ondersteunen en het kind mag bijdragen aan de ontwikkeling van de gemeente. Wij hopen dat de brochure ‘Gemeente in Ontwikkeling’ dat mag ondersteunen en stimuleren. De komende maanden zullen we per levensfase ideeën en tips te verzamelen en delen. Houd dus de website www.gemeenteinontwikkeling.nl in de gaten en schrijf je in voor onze nieuwsbrief om niets te hoeven missen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Teamleden van Jeugdwerk Steunpunt