Menu

Jaren voor ik zelf vader werd, vertelde een vader van toenmalige tieners, dat er opvallende paralellen zijn tussen de tuin in Eden en een gezin. God is de Vader en Adam en Eva zijn Zijn kinderen. Een tijdlang is er een goede relatie tussen Vader en Zijn kinderen. God is steeds in contact met Adam en Eva. En dan, dan gaan Adam en Eva tegen de Vader in en is er heibel in het gezin. Er ontstaat een afstand tussen de Vader en Zijn kinderen. Zo kun je het als ouders ook ervaren als je kinderen hun eigen onafhankelijkheid gaan ontdekken.

Weinig wordt zo vanzelfsprekend in de Bijbel aangenomen als de eenheid binnen het gezin. Psalm 128 richt zich als zegen op de vader van een gezin, waar het vertrouwen op God richting geeft. Paulus omschrijft in Kolossenzen 3:18-21 de verhoudingen binnen het gezin zoals die in Kolosse zouden moeten zijn. De lijn in deze en andere teksten volgt een Bijbelse opvoedkunde en gaat uit van een trouwe en rechtvaardige relatie tussen vader en moeder en het vertrouwen op God; de Vader, Zoon en Geest.

Tot zover het ideaal. De Bijbel staat ook vol met niet-functionerende gezinnen. Neem bijvoorbeeld Kaïn en Abel, Sara en Hagar, Ezau en Jacob, David en Michal. De parallel tussen God de Vader en zijn jengelende, opstandige en eigenwijze kinderen, heeft mij als vader altijd geholpen: God gaat altijd, maar dan ook altijd, achter zijn kinderen aan.

Wanneer het tot de scheuring komt in de tuin van Eden, staat God Adam en Eva buiten de tuin al weer op te wachten. De gevolgen van het gedrag van Adam en Eva neemt hij niet terug, maar Hij is er voor ze.

Dat heb ik mijzelf altijd voorgehouden: hoe een confrontatie met mijn kinderen ook uitpakt, ook als ik zelf even een moment nodig heb om af te koelen, ik neem altijd het initiatief om naar de kinderen toe te gaan. En daarin respecteer ik hun ‘personal space’. Als ze nog boos zijn, dan laat ik ze nog even tot zichzelf komen, maar we gaan het contact weer aan als de emoties gezakt zijn. En ook voor onze kinderen waren er consequenties die niet teruggedraaid werden. Ook daarin is de verbanning uit de tuin in Eden een voorbeeld voor ons. Maar wat er ook speelt, we houden vast aan de eenheid als gezin.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Teamleden van Jeugdwerk Steunpunt