Menu

Jeugdtrends 2019

Jeugdtrends 2019 dagen de kerk uit om aansluiting te vinden bij jongste generaties. Hoe kunnen kerken de behoefte aan uniciteit van jongeren een plek geven?


“Jongeren willen meer zijn dan de uitkomst van een algoritme. Jongeren willen niet alleen zichzelf zijn, maar ook uniek.” Deze en nog vijf andere trends vind je in de Jeugdtrends 2019, opgesteld door diverse christelijke jeugdwerkorganisaties. Wat viel ons het afgelopen jaar op onder jongeren?

Signalering vanaf de werkvloer

De inhoud van de Jeugdtrends zijn gebaseerd op de brede blik van deze verschillende jeugdwerkorganisaties, zonder daar een wetenschappelijke claim aan te hangen. Het is een signalering vanaf de werkvloer van professionele jeugdwerkers gericht aan christelijke organisaties en lokale kerken. Hiermee geven we een handreiking om in gesprek te gaan over de plek van de nieuwste generaties bij jou in de kerk en hoe zij zich tot de kerk en het christelijk geloof verhouden.

Leefwereld in ontwikkeling

Met de Jeugdtrends 2019 worden voor het zesde jaar op rij trends geschetst die een beeld geven van een leefwereld in ontwikkeling van (christelijke) jongeren. De Jeugdtrends, gestart in 2014 door het Jeugdwerk Steunpunt, komen sinds 2017 tot stand in samenwerking met diverse organisaties van INNOV8-netwerk van MissieNederland.

Dit jaar werkten CGJO, HGJB, JOP – Jong Protestant, LEF Navigators, Jeugdwerk Steunpunt, Praktijkcentrum, Timotheüs (Opwekking), World Servants en Youth for Christ aan de Jeugdtrends.

Lees ook de eerder uitgebrachte jaargangen:

Jeugdtrends 2018

Jeugdtrends 2017

Jeugdtrends 2016

Jeugdtrends 2015

Jeugdtrends 2014

Teamleden van Jeugdwerk Steunpunt