Menu

Deel je leven

'Practice what you preach.' Dit is een houding van  jongeren in de samenleving. Niet alleen vertellen wat je belangrijk vindt, laat het ook zien! Met dit e-book krijg je theorie en praktijkvoorbeelden van hoe jeugdwerk en diaconaat elkaar aanvullen.


DOWNLOAD:  Deel je  Leven,  diaconaat en jeugdwerk

Jeugdwerk is er in zo goed als elke gemeenten, net als diaconaat.  Hoe brengen we jonge mensen en diaconaat bij elkaar? Om daar een idee bij te geven  hebben de jeugdwerkorganisaties en de diaconale organisaties van  de drie gereformeerde kerken (CGK, GKv en NGK) de krachten gebundeld.

Diaconaat voor jongeren

Hierbij gaat het om het geven van hulp bij diaconale problemen. We denken dan bijvoorbeeld aan zorg voor een huisgenoot, jeugdwerkeloosheid, eenzaamheid, verslaving en discriminatie op het gebied van ras of seksuele geaardheid.

Diaconaat door jongeren

Jongeren gaan zelf  ontdekken welke gaven zij hebben gekregen en hoe ze die kunnen inzetten en waarvoor. Het helpt om jonge mensen daarbij te stimuleren en te begeleiden.

 

Deel je leven!
is een samenwerkingsproject met:
Diaconaal Steunpunt GKv/NGK
Deputaten diaconaat CGK
Christelijk Gereformeerde JeugdwerkOrganisatie
Praktijkcentrum GKv
waarbij is afstemt met het Landelijk Contact Jeugdwerk CGK.

Teamleden van Jeugdwerk Steunpunt