Menu

Ouders en opvoeders hebben de grootste invloed op het geloofsleven van een kind. In het gezin zien kinderen hoe geloven vorm krijgt in het alledaagse leven. Maar duurzame betekenisvolle relaties met andere mensen (volwassenen en leeftijdsgenoten) zijn ook erg belangrijk.

Door het in relatie voorleven van en vertellen over een leven met Jezus, leren kinderen het evangelie beter kennen en ervaren. Zeker in de puberteit, waarin ze bezig zijn met het vormen van een eigen (geloofs)mening, is het belangrijk om ook andere mensen te hebben waarmee ze kunnen ‘sparren’. Daarvoor hebben kinderen (naast hun eigen ouders) mensen nodig die bereid zijn een duurzame en betekenisvolle relatie met ze aan te gaan.

De aandacht van deze website richt zich in het bijzonder op tips en ideeën voor zowel ouders als voor gemeenteleden om hen te helpen vanuit die relaties het evangelie te delen. De tips en ideeën zijn per levensfase van baby tot volwassene bij elkaar gezet.

Wij denken daarbij dat het niet uitsluitend om de jeugd gaat. Het gaat om relaties met zoekers, om hen die niet vanzelfsprekend meekrijgen hoe Jezus een rol speelt in het dagelijks leven en waarom juist hij belangrijk is.

Net als de gemeente is ook deze website continu in ontwikkeling. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om er zeker van te zijn dat je niets mist.

Teamleden van Jeugdwerk Steunpunt