Menu

Met dit project kun je als kerk ouders van tieners inspiratie en praktische handvatten bieden voor geloven achter de voordeur. Het project duurt vijf weken en bestaat o.a. vijf inspirerende filmpjes en opdrachten om thuis mee aan de slag te gaan.

Ouders hebben de meeste invloed op de geloofsontwikkeling van kinderen en tieners, en als kerk mag je hen daarin inspireren en ondersteunen. Zeker nu het jeugdwerk op een laag pitje staat en thuis de plek is waar gevierd, gebeden, gepraat, geruzied en gelachen wordt.

Als ouder kun je je afvragen of jouw huis nu wel zo’n heilige plek is dat God zich er thuis voelt. Juist dan willen we je bemoedigen: God is altijd de God van klungelende mensen geweest en werkt door jouw gebrekkige opvoeding heen.

Met dit project kun je als kerk ouders van tieners inspiratie en praktische handvatten bieden voor geloven achter de voordeur (op aanvraag kunnen we ook een serie maken over geloofsopvoeding bij andere leeftijdsgroepen).

De ouders vonden het filmpje heel herkenbaar en aansluitend bij de werkelijkheid van elke dag.

Het project duurt vijf weken en bestaat uit:

  • Een kaartje om aan ouders in de gemeente uit te delen (om hen te bemoedigen en warm te maken voor het project)
  • Vijf inspirerende filmpjes met toerusting
  • Bij elk filmpje een aansprekende, haalbare opdracht om als ouder met je tiener te doen en een bezinningsopdracht voor de ouder zelf
  • Materialen om te downloaden zoals handige schema’s, stappenplannen of gezinsmomenten
  • Als de maatregelen het weer toelaten kunnen wij het project komen aftrappen met een mooie startavond.

Wij adviseren om als gemeente een eigen online platform of gespreksgroepen te organiseren waar ouders ervaringen en tips kunnen uitwisselen.

Zo kun je als kerk je ouders toerusten en op een laagdrempelige manier positieve ervaringen laten opdoen met geloofsopvoeding.

De thema’s van het project zijn:

  1. Jij bent influencer nr.1
  2. Tieners inside out
  3. Tieners en geloof – mismatch?
  4. Geloofsgesprek
  5. HOE DAN?!?

Het project is ontwikkeld in samenwerking met Praktijkcentrum en CGJO.

We komen dit project graag bij jou in de gemeente op gang helpen, wij ondersteunen dat kan via online sessies of op een startbijeenkomst. Eventueel kan je het materiaal ook los bestellen. De kosten voor dit project zijn 500 euro en NGK gemeenten krijgen daar een korting op.

Wil je meer informatie of dit project aanvragen? Neem dan contact met ons op!

Teamleden van Jeugdwerk Steunpunt