Menu
Omslag

Opgroeien

Bolletje - tips ouders 4x4

‘Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.’ (1) Dit is een van de aanmoedigingen die te vinden is in de Bijbel. Er zijn meer teksten te vinden die gericht zijn op ouders, samen vormen ze een Bijbelse opvoedkunde.

Het Bijbelse uitgangspunt bij opvoeden is dat kinderen een geschenk (2) zijn. Ouders worden door de Bijbel aangespoord hun kinderen te onderwijzen (3) en te verzorgen (4). Dat doen ouders volgens de Bijbel door hun kinderen te stimuleren (5) om te begrijpen waarom jij als ouder de dingen doet, die je doet. Daarbij is het een goede kant op sturen (6) van je kinderen ook nodig, ook als ze daar niet altijd op zitten te wachten. Als ouders kan je ook weer leren van de open houding (7) van je kinderen. Wanneer ouders en kinderen zo met elkaar omgaan, dan kun je op elkaar steunen (8). Ook als het leven door een moeilijke fase gaat.

Met deze teksten legt de Bijbel een basis voor het opvoeden van onze kinderen. Deze Bijbelse pedagogiek vormt de basis van Gemeente in Ontwikkeling en is uitgewerkt per levensfase waar een opgroeiend kind doorheen gaat.

1 - Spreuken 22:6
2 – Ps 127:3 ‘Kinderen​ zijn een geschenk van de HEER, de vrucht van de schoot is een beloning van God.’
3 – De 6:6-7 ‘Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw ​kinderen​ in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar ​bed​ gaat en als u opstaat.’ en Ex 13:8 ‘En vertel uw ​kinderen​ die dag: “Zo gedenk ik wat de HEER voor mij heeft gedaan toen ik wegtrok uit ​Egypte.”’
4 –  Mt 7:9 ‘Is er iemand onder jullie die zijn ​kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven?‘ en 1 Ti 5:8 ‘Wie niet voor de eigen ​familie​ zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige.’
5 – Ex 13:14 ‘En als een van uw ​kinderen​ u later vraagt: “Waarom doen wij dit?” dan moet u dit antwoord geven: “Met krachtige hand heeft de HEER ons bevrijd uit ​Egypte, uit de slavernij”.’
6 – Ex 12:26-27 ‘En als uw ​kinderen​ dan vragen: “Wat betekent dit gebruik?” antwoord dan: “Wij brengen de HEER een pesachoffer omdat hij de ​huizen​ van de Israëlieten voorbij is gegaan toen hij de ​Egyptenaren​ strafte; ons heeft hij gespaard.”’
7 – Mt 18:2-4 ‘Hij riep een ​kind​ bij zich, zette het in hun midden neer en zei: ‘Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een ​kind, dan zul je het ​koninkrijk van de hemel​ zeker niet binnengaan. Wie zichzelf vernedert en wordt als dit ​kind, die is de grootste in het ​koninkrijk van de hemel.’
8 – De 6:2 ‘U moet voor de HEER, uw God, ​ontzag​ tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt voor u, zolang u leeft, en voor uw ​kinderen​ en uw kleinkinderen. Dan zult u met een lang leven gezegend worden.’

Bolletje - tips gemeente 4x4

Het opgroeien van kinderen gebeurt voor een deel in de gemeente. De gemeente kan samen met de ouders werken aan een klimaat en sfeer die een christelijke identiteit bevordert tijdens het opgroeien. Het gaat om zes aan elkaar gelijke principes.

Het begint bij het serieus nemen van het Evangelie op alle terreinen van het leven (1).

Op het terrein van opgroeien van kinderen betekend het dat de gemeente zich verdiept in hoe met het Evangelie aan te sluiten bij de veranderende ontwikkelingsbehoeften (2).

Het aansluiten vraagt van de gemeente om baby’s, kleuters, kinderen, tieners, jongeren en jongvolwassenen te waarderen om wie ze zijn en rekening te houden met wat ze - nog niet - kunnen (3).

Door daar rekening mee te houden wordt niemand overvraagd of ondergewaardeerd en is er voor iedereen een warm welkom (4).

Het warme welkom is gelijk ook een uitnodiging om in de gemeente naar vermogen een bijdrage te leveren. Zo draagt iedereen een gedeelde verantwoordelijkheid voor de gemeente (5).

Vanuit de gedeelde verantwoordelijkheid dragen alle onderling verschillende gemeenteleden het Evangelie uit op alle terreinen van het leven, op het schoolplein, bij de sportclub, op het werk en in de wijk (6).

De zes aangehaalde principes worden uitgebreid omschreven in het boek Growing Young uit 2016.

Teamleden van Jeugdwerk Steunpunt