Menu

Sociale Veiligheid

Sociale veiligheid is een veel omvattend begrip en gaat over:

de bescherming, of het zich beschermd voelen, tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door, of dreigt van, de kant van menselijk handelen in de openbare ruimte.

Binnen het jeugdwerk betekent sociale veiligheid dus dat iedereen zich beschermd voelt. Samen doen jonge mensen en leiding er iets aan om gevoelens van onveiligheid te voorkomen. Bij onveiligheid kun je bijvoorbeeld denken aan:

  • agressief gedrag
    schelden, beledigen, spugen, slaan, vechten, bedreigen, met voorwerpen gooien, vandalisme, diefstal, verkoop en gebruik van verdovende middelen, bedelen, treiteren, aanranding, verkrachting, zelfmoord en moord - of door met een van deze dingen te dreigen
  • intimidatie
    uitsluiten, onaangepast gedrag, seksuele intimidatie, iemands doorgang belemmeren, geluidsoverlast door radio's of walkmans, vervuiling door etenswaren, papier, verpakkingsmaterialen, vuile schoenen op de bank, roken op plaatsen waar dat niet is toegestaan enz.
  • machtsongelijkheid
    roddelen, afhankelijkheid laten ontstaan, iemand overslaan, niet betrekken.

Sociale veiligheid is daarom een punt van aandacht bij elke ontmoeting. Ook als er een keer een conflict is in een groep. Praat hier over en geef aandacht aan wie ermee te maken hebben. De regel is dat er bij elk conflict, hoe klein ook, pastorale aandacht is voor iedereen die hier bij betrokken is. Dat geldt voor de 'dader', het 'slachtoffer' én de 'toeschouwers'. Door ook aan de kleine conflicten aandacht te geven bouw je in het jeugdwerk aan een sfeer van vertrouwen.

In die sfeer van vertrouwen is het goed om te weten hoe het zit met geheimhouding naar minderjarigen en informatierecht naar ouders. In de presentatie wordt de juridische kant van pastoraat met minderjarigen en ouders uitgelegd.

In de Nederlands Gereformeerde Kerken is voor ambtsdragers en kerkelijk werkers een gedragscode van toepassing.
Voor gemeenteleden die omgaan met jeugd is er een model gedragscode.

Met vragen die, op welke manier dan ook, te maken hebben met sociale onveiligheid kun je terecht bij de vertrouwenspersonen in je eigen gemeente. Voor het invoeren van beleid is er een stappenplan opgezet door Meldpunt Misbruik.
Heb je vragen over het beleid en of begeleiding zijn wij bereikbaar via de contactpagina.

Over veiligheid op de volgende terreinen is meer informatie te vinden op de volgende websites:

Teamleden van Jeugdwerk Steunpunt