Menu

Sociale Veiligheid

Sociale veiligheid is een containerbegrip dat niet uit één enkel onderdeel bestaat. Als wij het hebben over sociale veiligheid, dan bedoelen we: de bescherming, of het zich beschermd voelen, tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door, of dreigt van, de kant van menselijk handelen in de openbare ruimte. Het heeft dus alles te maken met je beschermd voelen tegen elke vorm van onveiligheid in de omgang met andere mensen.

In de Nederlands Gereformeerde Kerken is voor ambtsdragers en kerkelijk werkers een gedragscode van toepassing.
Voor gemeenteleden die omgaan met jeugd is er een model gedragscode.

Voor vragen die op welke manier dan ook met beleefde sociale onveiligheid te maken hebben door naar de vertrouwenspersonen bij jou in je eigen gemeente. Voor vragen over beleid en of begeleiding zijn wij bereikbaar via de contactpagina.

Onveiligheid kan ontstaan door:

  • agressief gedrag
    schelden, beledigen, spugen, slaan, vechten, bedreigen, met voorwerpen gooien, vandalisme, diefstal, verkoop en gebruik van verdovende middelen, bedelen, treiteren, aanranding, verkrachting, zelfmoord en moord
  • intimidatie
    uitsluiten, onaangepast gedrag, seksuele intimidatie, iemands doorgang belemmeren, geluidsoverlast door radio's of walkmans, vervuiling door etenswaren, papier, verpakkingsmaterialen, vuile schoenen op de bank, roken op plaatsen waar dat niet is toegestaan enz.
  • machtsongelijkheid
    roddelen, afhankelijkheid laten ontstaan, iemand overslaan, niet betrekken.

Voor de veiligheid op de volgende terreinen is meer informatie te vinden op de volgende websites:

Teamleden van Jeugdwerk Steunpunt