Menu

Algemeen

‘We hebben allemaal wat’ zongen Elly & Rikkert in 1986 en in 2000 zongen we ‘Iedereen is anders’ met Marcel Zimmer. Twee voorbeelden van kinderliedjes die gaan over onderlinge verschillen. We zijn allemaal uniek voor God. Hoe ouder een kind wordt, hoe meer die verschillen mee gaan tellen in de keuzes die ze maken. Keuzes die voor jongeren in de leeftijd van 10-18 jaar, een belangrijke rol spelen in het ontdekken wie ze zelf zijn. Hoe mooi zou het zijn als wij vanuit de kerk die verschillende persoonlijkheden aan zouden kunnen spreken in onze vieringen!

Om jonge mensen in het vieren te betrekken en aan te spreken staan er in de brochure tips per profiel en een inleiding hoe we tot de profielen gekomen zijn.

De volgende tips zijn een aanvulling op de tips in de brochure:

 • Lees de brochure en maak overzichtskaart met een eigen inschatting van wie uit jouw groep bij welk profiel aansluiten.
 • Betrek jonge mensen bij de voorbereiding van een viering:
  - laat ze het onderwerp bepalen
  - vat de interpretaties en vragen waar ze mee komen samen
  - verwerk hun clip en muziek voorstellen
 • Plan een jaarlijks bezoek aan elke jeugdgroep in, enkel en alleen om contact te maken.
 • Controleer de zaal op ventilatie, tocht, gezoem en andere dingen die af kunnen leiden.
 • Geen enkele vorm of tip maakt een viering perfect!
  Het is een ideaal om zoveel mogelijk mensen in de viering mee te nemen.
 • Neem één jongere, of een groepje jongeren in gedachten als je de preek maakt. Bid voor hen en schrijf de preek voor hen.
 • Onderbreek de lezing/vertelling om landkaarten, tijdlijnen, voorwerpen of afbeeldingen te laten zien die de tekst ondersteunen.
 • Toon oprechte interesse en wees voorzichtig met je mening en met voorbeelden als de leefwereld van jongeren ver van je af staat.
 • Sta erbij stil dat elke generatie zijn eigen antwoorden zoekt op thema's die actueel blijven: schepping/evolutie, trouw&relaties, seksualiteit, enz.
  Veel thema's die jongeren raken, spelen ook bij volwassenen. Zoek naar het de gemene deler voor jongeren én volwassenen.
 • Stel af en toe de vraag: 'Hoe zit je hier, wat houd jou bezig?
  Het horen van de motivatie van een andere geeft betrokkenheid bij elkaar.

De tips zijn een bewerking van 'Betrokken bij de preek' uit 2018 van Nelleke Plomp.

Teamleden van Jeugdwerk Steunpunt